Tahan ng Tahanan

Araw-araw na trapiko? Makitid ang pangunahing daanan? Barado ang paagusan ng tubig-baha? Ang pinakamagandang lugar para magretiro? Dumaguete City nga ba?
Inanunsyo ng Forbes at ng mga lokal na estasyon ang nasabing lugar bilang pinakagusto ng mga turista kung sila ay magreretiro na. Base sa 2014 Retire Overseas Index, ang Dumaguete City ay nabilang sa pitong mga magagandang lugar para magretiro sa buong mundo— ito ay panglima sa pitong bansa kung saan labindalawang kadahilanan ang naging basehan ng kanilang ranggo. Kabilang sa labindalawang kadahilanan ang kondisyon sa kapaligiran, pagpipiliang paninirahan, pangkalusugang pangangalaga, kapayapaan at kaayusan, at ang kabaitan ng mga lokal.
Dagdag pa nito, ang Philippine Retirement Authority (PRA) ay nagbigay rin ng parehong akreditasyon para sa pinakaunang Lungsod sa rehiyon ng Visayas bilang Best Retirement Area Deemed as Retiree-Friendly (RADAR), kung saan ang sakop ay nasa bansa. Ayon sa PRA, ang Dumaguete ay nag-iskor ng average na 87.48 porsiyento, base sa krayterya na itinakda ng United Nations, International Living, World Health Organization, at iba pang mga internasyonal na organisasyon.
Ang Dumaguete City ay isang lungsod ng nagkataasang ekonomiya ng mga dumaraming establisyementong pagkain ang pangunahing negosyo. Maliban dito, ang mga kalapit-dagat na mga resort at ang malugod na pagtanggap ng mga Dumagueteño ay ilan rin sa mga dahilan kung bakit nais ng mga turistang manirahan sa lungsod. Sa kalagitnaan ng balakid na ang lungsod ay nagtatamasa ngayon ay gumagawa naman ang gobyerno sa kanilang mga panukala tungo sa progresibo at matatag na lungsod sa Visayas.
Ang Dumaguete rin ay binansagang ‘the City of gentle people’. Ngunit nitong kasalukuyang taon lamang, iilang pamamaril na rin ang nangyari sa lungsod tulad na nung insidenteng nasangkot si Edmund Sestoso, isang lokal na mamamahayagan sa radyo. Nagdulot ito ng isang matinding gikla at pagkabahala mula sa mga mamamayan. Kahit ang mismong sa mga lugar na malapit sa ating unibersidad ay iilan na ring mga krimen ang nangyari na ayon sa pulisya ay droga ang pangunahing sanhi.
Sa kabila ng pagtatanghal na ang Dumaguete ay isang magandang lugar upang pasyalan at pananahanan ng mga retiradong turista at lokal, huwag sana nating iwaglit ang katotohanang walang lungsod na perpekto, kahit pa ito’y dumaan pa sa isang opisyal nang akreditasyon.


TOMO XXXVI ISYU BLG. 13

AGOSTO 27-31, 2018