Quality Instruction

‘Ing.ana man gud ng College’. Sa tuwing ibabahagi ko ang aking mga hinaing tungkol sa mga gurong hindi nagtuturo, ito ang kalimitang naririnig ko mula sa aking paligid. Mabigat sa aking loob na ito ang mindset ng ilang tao, na sa kolehiyo ayos lang na ang mga mag-aaral ang umaako sa responsibilidad ng mga guro na magturo at magbahagi ng kaalaman. Hindi ko nilalahat ang lahat ang mga guro sa kolehiyo, ngunit totoong may mga magtuturong hindi nagtuturo. Oo, totoo ito. Oo, nangyayari ito. At oo, tila normal na ito.
Alam ko at naiintindihan kong may mga taong sang-ayon at sumusuporta sa ganitong ‘proseso ng pagtuturo’. Ayon sa kanila, dapat matuto ang mga mag-aaral sa kolehiyo na maging mapamaraan, independent, at competent. Naniniwala silang sa paraang ito, tinuturuan nilang magkaroon ng pagkukusa ang mag-aaral na kumilos. Na dapat sa sarili umasa, dahil hindi lahat ng oras may tutulong sa iyo. Na dapat malaman natin kung gaano kalupit ang mundo. Na sa pagpaparanas sa mabagsik na reyalidad, magiging handa tayo sa totoong mundo.
Oo, naiintindihan ko ang mga puntong ito. Ngunit nais ko ring ibahagi ang damdamin ng mga tutol rito tulad ko. Oo, nasa kolehiyo kami, ngunit nasa kolehiyo kami upang mag-aral. Nandito kami dahil gusto naming matuto sa mga propesyonal, sa mga taong alam na ang mga ginagawa nila. Hindi kami nandito upang bigyan lamang ng aklat at pag-aralan ito ng kami-kami lang. Nandito kami dahil gusto naming maging mga propesyonal tulad nila. At sana naiintindihan nilang, ito ang pundasyon ng mga karerang nais tahakin ng mga mag-aaral. Ilang taon nalang at susuungin na namin ang totoong mundo. Kung patuloy kaming mag-aaral ng walang tamang gabay, paano namin malalaman kung tama ba ang ginagawa namin? Anong mangyayari sa amin pagkatapos ng kolehiyo? Anong babaunin namin sa trabaho? Sa tingin ko, ang pinaka nakakalungkot na parte rito ay kung minsan mas marami pang natututunan ang mga mag-aaral sa kapwa nila mag-aaral kaysa sa ilang guro.
Sobrang nirerespeto ko ang mga gurong nagtuturo talaga at nagbibigay nga quality instruction. Deserve nila ang lahat ng respetong maaaring ibigay ng mundo. Kaya sana, lahat ng mga guro ay nagtuturo o kahit gumagabay nalang sa pag-aaral ng mga mag-aaral, dahil napakalaking parte ang ginagampanan ng kolehiyo sa hinaharap ng mga mag-aaral. Sana ay maintindihan nila kung gaano ito kahalaga para sa mga mag-aaral.
Sana ay ibigay nila ang ‘quality instruction’ na ipinangako ng NORSU.


By Karah Jane B. Sarita

TOMO XXXVI ISYU BLG. 11

AGOSTO 13-17, 2018