Kumusta ang atong pagpakabana?

Agosto 10 niadtong tuig 2011, adunay usa ka pagpahigayon nga alternatibong pagputos sa mga pamaliton gikan sa tanang mga katindahanan ug mga establisyemento dinhi sa dakbayan sa Dumaguete. Ang mao nga pagpahigayon gipangulohan sa atong konseho dinhi, lakbit niini ang pagpasa sa Ordinansa Numero 231. Kini nga ordinansa nag-suporta sa mga alternatibong putos.
Niini lamang tuiga, niadtong Hunyo 1, ginadili na gayud ang pag-gamit sa mga “plastic bags” sa tanang mga tindahan uban sa tanang mga mamalitay usab dinhi sa atoang Public Market. Kini nga mao nga palisiya gitawag nga “No Plastic Everyday”, kini na hiuyon ubos sa Ordinansa Numero 231.
Ang pagpahigayon niini nga mga balaod dinhi sa dakbayan sa Dumaguete usa lamang ka pagpamatuod nga adunay pagtaas sa numero sa mga basura nga nag-gikan sa mga plastic. Mahimo man nga adunay pagpugong sa pagdaghan sa mga plastic dinhi sa atoang syudad, dili ug dili gyud mahimo nga ma wagtang ang mao nga problema kon ang tanan nawad-an sa pagpakabana.
Kon atoang tan-awon ang atoang palibot bisan man dinhi sulod sa atong tulonghaan, wala gayud makita ang pagpakabana sa halos tanang mga estudyante. Kon kini wala man mabatunan, sa unsa man nga pamaagi mahatagan ug kasulbaran ang mao nga problema. Dili ba kini nagasukad usab sa mga panimalay? Pipila na ka mga bulan ang nilabay, bisan pa tuig, apan wala gihapon na batunan ang tuman kasulbaran niini.
Ang tanan nasayod nga ang pagtaas sa mga plastic nga mga basura nagahatag usab sa kahigayunan sa pagtaas sa mga trahedya, sama sa baha nga atong nasayran nga sa pipila na ka mga tuig ang milabay ang siyudad sa Dumaguete mo-sinati sa mga pagbaha sa dihang adunay bagyo o bisan lamang ug kini usa ka kusog nga pag-ulan.
Kumusta man ang atong pagpakabana? Anaa pa ba? Atong hinumduman nga aduna gyuy epekto ang tanan nato nga paga buhaton, gani ang usa ka panultihon naga-ingon nga kon unsa man ang atong gi-pugas, mao usab ang atoang paga-anihon. Mga igsoon, dili na angayan nga paabuton pa nato ang mga dagko nga trahedya aron kita mubati sa pagpakabana, igo na nga masayran nato nga adunay mga butang nga dili angayan nga pasagdaan.


TOMO XXXVI ISYU BLG. 12

AGOSTO 20-24, 2018